Pilot kleine bouwwerken voorzijde woning (vervolg)

De gemeenteraad heeft 28 november ingestemd met de pilot “regelluw maken kleine bouwwerken”. De planning is dat de pilot start op 2 januari 2020.  Men werkt op dit moment hard aan een eigen pagina op www.rotterdam.nl waar de u straks alle informatie over en formulieren voor dit burenakkoord kunt verkrijgen. Zodra deze pagina actief is zullen wij u nader informeren.

Op 11 december verschijnen de huis aan huisbladen met daarin de gebiedspagina’s. In die van Alexander en Hoogvliet wordt in 2 regels de proef Burenakkoord aangekondigd. Met de verwijzing dat vanaf 1 januari meer te vinden is op Rotterdam.nl. Vanaf dan kunnen bewoners van delen van Hoogvliet en Prins Alexander hieraan meedoen.

Zie ook https://kruidenbuurt.nl/2019/07/02/pilot-kleine-bouwwerken-voorzijde-woning/