Update oktober 2020

Een kleine “Kruidenbuurt update” dit keer. 
Hieronder een kleine greep uit de lopende onderwerpen.

  • Contactpunt voor kopers m.b.t. collecteurriool – Dit onderwerp is een wijk breed onderwerp en geldt voor alle huiseigenaren waarbij een clausule in het koopcontract is opgenomen m.b.t. het zogenaamde collecteurriool. Deze bewoners kunnen aanspraak maken op de diensten van RRS met betrekking tot ontstopping. Dit contract wordt beheerd door Vestia. Heeft u volgens het koopcontract aanspraak op ontstopping en geeft RRS aan u niet te kunnen vinden in het systeem, laat het ons weten via ons contactformulier. Bewonersorganisatie Kruidenbuurt stemt dergelijke issues direct af met Vestia.
  • Vervanging riolering – Rotterdam is in haar gehele gebied volgens het vlekkensysteem de riolering aan het vervangen. De riolering in de Kruidenbuurt ligt er gemiddeld sinds eind jaren 70 in. Zo’n 40 jaar oud dus. Binnen Rotterdam vervangt Rotterdam in zettingsgevoelige gebieden het liefst binnen 50-60 jaar. Qua leeftijd zou het riool dus nog even meekunnen. Qua schade aan het riool valt het ook mee, het riool ziet er nog goed uit voor de leeftijd.
    Hoe de gemeente er nu tegenaan kijken wordt de riolering dus pas rond 2030 vervangen. Zodra het riool vervangen gaat worden zal zeer waarschijnlijk elk huishouden de mogelijkheid krijgen een eigen aansluiting op het hoofdriool te krijgen. Echter de gemeente zal dan de aansluiting tot de erfgrens leggen en de rest (tot in het huis) komt dan voor rekening van de bewoner. Kosten hiervan liggen, met grasbuurt als voorbeeld, tussen de 900 en 1500 Euro. We hebben gelukkig nog even te gaan.
  • Dispenserpalen voor hondenpoepzakjes – Een mooi initiatief opgestart door een bewoner in de Kruidenbuurt via Buurt Bestuurt. De tien dispenserpalen worden verspreid door de gehele kruidenbuurt geplaatst. Ons is toegezegd dat op korte termijn deze palen nu geplaatst gaan worden. Inmiddels hebben een aantal Kruidenbuurters zich bereid gevonden 1 of meerdere palen te “adopteren” en samen met ons ervoor te zorgen dat deze bijgevuld blijven.
  • Zichtbaarheid wijkagent – In de afgelopen weken hebben we, na een klacht via de gebiedscommissie, redelijk intensief contact met Marcel Kersseboom, wijkagent expert en is ondersteunend aan de wijkagenten te Ommoord. Heeft u specifieke vragen aan de wijkagent, laat het ons even weten. Wij zorgen dan dat u eventueel in contact komt met een wijkagent. Wilt u weten wat de wijkagenten in Ommoord doen? Volg het Instagram account “ wijkagenten_ommoord” of de tag “wa_ommoord“.
  • Funderingslabel – U heeft het wellicht al in het nieuws gezien. Een makelaar moet een zogenaamd funderingslabel meenemen bij een taxatie. Wat hiervan de gevolgen zijn voor de Kruidenbuurt willen we gaan bekijken. Wie wil hier eventueel samen met ons in duiken?
  • Tijdschakelaars – Eind vorig jaar kregen wij via de stadsmarinier de mogelijkheid om tijdschakelaars uit te delen. Door COVID-19 hebben het restant tijdschakelaars niet kunnen uitdelen. We willen hier graag weer mee verder. Onze oproep: Wie nog geen tijdschakelaar heeft ontvangen en er tóch 1 wil hebben, laat dit ons even weten. Wij leveren dan de schakelaar voor uw deur af met de anderhalve meter regel in acht nemend.

Bij de volgende “Kruidenbuurt update” gaan we wat dieper in op sedumdakjes, vervangen golfplaten dakjes van schuren, afvoer van HR-ketels en zwerfafval

Heeft u suggesties voor ons of wilt u bij bepaalde onderwerpen meehelpen, wij horen graag van u via ons Whatsapp-nummer of contactformulier