Doelstelling

Als uitbreiding van artikel 2.2.2 en 2.2.3 van onze statuten breiden we onze doelstelling wat uit. Vanaf 2019 gaan we ook projecten in en om het huis oppakken. Denk hierbij aan wijkbreed bedrijven vinden voor het uitvoeren van werkzaamheden in en om het huis.Voorbeelden hiervan zijn :

 • Dakgoten onderhoud
 • Gevel schoonmaken
 • Kozijn (delen) vervangen
 • dakjes van schuren vervangen/opknappen
 • schoonmaak dakkapellen
 • enz…

Bepaling 1

Deze projecten doen wij niet in eigen beheer. Wij trachten zoveel mogelijk gebruik te maken van expertise in de wijk.

Bepaling 2

Bij uitvoering projecten word een overeenkomst aangegaan tussen bewoner en het uitvoerend bedrijf. De stichting zit hier verder niet tussen.

Bepaling 3

De stichting handelt geen betalingen af. Garantie en claims mbt schade als gevolg van het project zal dan ook onder verantwoording van het uitvoerend bedrijf vallen.

Bepaling 4

De stichting gaat bij het aangaan van een project en de uitvoering ervan geen abonnement(en) aan waarbij de stichting het bedrag vooraf moeten voldoen. Dit om financiële risico’s uit te sluiten.

Initatie projecten

 • Projecten die de bewonersorganisatie initieert zijn projecten zonder verdere verplichtingen richting de benaderde bedrijven.
 • De BO verzamelt geïnteresseerden en geeft deze door (alleen) aan het betreffende bedrijf.
 • Het bestuur geniet geen enkel extra voordeel in de vorm van gratis producten of voor een grotere korting dan bedongen

Uit dienst treding

 • Zodra een vrijwilliger stopt als vrijwilliger bij Bewonersorganisatie Kruidenbuurt zal, ivm privacy redenen, per direct het persoonlijk Bewonersorganisatie account worden geblokkeerd.
 • Lidmaatschappen op distributielijsten zullen worden stopgezet.
 • Is de website en alle daaromheen hangende social media accounts in beheer van de vrijwilliger dan zal deze worden overgedragen aan de opvolger. Dit voorkomt dat op welke wijze dan ook de website en de social media accounts kunnen worden gekaapt voor andere doelstellingen buiten de stichting om.

Distrubutielijsten

 • Distributielijsten (e-mail) worden door ons gebruikt voor communicatie naar teams.
 • Wij vragen ten aller tijde om toestemming voor opname in een dergelijke groep