De visie van de Bewonersorganisatie is het verbeteren van veiligheid, communicatie en woonplezier in de Kruidenbuurt door op een positieve manier de bewoners bewust te maken van veiligheid in en om het huis en vooral om elkaar te leren kennen. Bewoners die hieraan willen meewerken, kunnen zich opgeven voor de surveillance in de Kruidenbuurt, deze bewoners lopen volgens een planning. Deze planning wordt gemaakt door twee coördinatoren. Om het woonplezier en de veiligheid van alle bewoners in de Kruidenbuurt te kunnen garanderen, heeft de Bewonersorganisatie voor de surveillanten de volgende regels opgesteld:

De visie van de Bewonersorganisatie is het verbeteren van veiligheid, communicatie en woonplezier in de Kruidenbuurt door op een positieve manier de bewoners bewust te maken van veiligheid in en om het huis en vooral om elkaar te leren kennen. Bewoners die hieraan willen meewerken, kunnen zich opgeven voor de surveillance in de Kruidenbuurt, deze bewoners lopen volgens een planning. Deze planning wordt gemaakt door twee coördinatoren. Om het woonplezier en de veiligheid van alle bewoners in de Kruidenbuurt te kunnen garanderen, heeft de Bewonersorganisatie voor de surveillanten de volgende regels opgesteld:

 1. Surveillanten vormen het gezicht van de wijk en zorgen, in de eerste plaats, voor een fijn contact tussen bewoners onderling en tussen de bewoners en de surveillanten.
 2. Surveillanten voorzien bewoners van advies rondom veiligheid in en om het huis.
 3. Surveillanten letten hierbij op de volgende zaken:
  • Defecte Verlichting;
  • Losse stoeptegels;
  • Beschadigingen/vernielingen;
  • Straatvuil / prullenbakken;
  • Vermiste huisdieren en dieren die onderdeel zijn van de wijk;
  • Open ramen;
  • Open deuren.
 4. Surveillanten reageren als volgt bij verdachte situaties:
  • Let op de eigen veiligheid en op de veiligheid van anderen;
  • Bel indien nodig 112;
  • Laat de politie handelen en hang niet zelf ‘de held’ uit;
  • Bemiddel, maar ga op geen enkele wijze een confrontatie aan;
  • Signaleer, noteer signalement, maar achtervolg nooit;
  • Zoek en veroorzaak op geen enkele wijze een conflict.

Nota Bene: Uit bovenstaande blijkt dat de nadruk van de surveillance ligt op een prettig en veilig woonklimaat voor alle bewoners van de Kruidenbuurt. “Het doorgeven van verdachte situaties” is hier een gevolg van, maar is duidelijk niet de insteek of een doel op zich.

 • Surveillanten zijn 21 jaar of ouder en woonachtig in de Kruidenbuurt.
 • Surveillanten worden verzekerd via de vrijwilligersverzekering Rotterdam.
 • Bewonersorganisatie Kruidenbuurt distantieert zich van alle vormen van geweld, conflicten en agressie.
 • Surveillanten die zich, op welke manier dan ook, niet houden aan het bovengenoemde reglement, zullen door de Bewonersorganisatie Kruidenbuurt als surveillant uit hun functie worden ontheven.

Via deze pagina kunt u zich aanmelden voor ons buurtpreventie team.

 1. Surveillanten vormen het gezicht van de wijk en zorgen, in de eerste plaats, voor een fijn contact tussen bewoners onderling en tussen de bewoners en de surveillanten.
 2. Surveillanten voorzien bewoners van advies rondom veiligheid in en om het huis.
 3. Surveillanten letten hierbij op de volgende zaken:
  • Defecte Verlichting;
  • Losse stoeptegels;
  • Beschadigingen/vernielingen;
  • Straatvuil / prullenbakken;
  • Vermiste huisdieren en dieren die onderdeel zijn van de wijk;
  • Open ramen;
  • Open deuren.
 4. Surveillanten reageren als volgt bij verdachte situaties:
  • Let op de eigen veiligheid en op de veiligheid van anderen;
  • Bel indien nodig 112;
  • Laat de politie handelen en hang niet zelf ‘de held’ uit;
  • Bemiddel, maar ga op geen enkele wijze een confrontatie aan;
  • Signaleer, noteer signalement, maar achtervolg nooit;
  • Zoek en veroorzaak op geen enkele wijze een conflict.

Nota Bene: Uit bovenstaande blijkt dat de nadruk van de surveillance ligt op een prettig en veilig woonklimaat voor alle bewoners van de Kruidenbuurt. “Het doorgeven van verdachte situaties” is hier een gevolg van, maar is duidelijk niet de insteek of een doel op zich.

 • Surveillanten zijn 21 jaar of ouder en woonachtig in de Kruidenbuurt.
 • Surveillanten worden verzekerd via de vrijwilligersverzekering Rotterdam.
 • Bewonersorganisatie Kruidenbuurt distantieert zich van alle vormen van geweld, conflicten en agressie.
 • Surveillanten die zich, op welke manier dan ook, niet houden aan het bovengenoemde reglement, zullen door de Bewonersorganisatie Kruidenbuurt als surveillant uit hun functie worden ontheven.

Via deze pagina kunt u zich aanmelden voor ons buurtpreventie team.