Bewonersorganisatie Kruidenbuurt is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI regeling is ingegaan in 2016 en vereist dat er een aantal gegevens wordt gepubliceerd op onze website. Die gegevens zijn hieronder op de rij gezet.

Naam en (contact)gegevens

De officiële naam van de Bewonersorganisatie  is Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt. Ons RSIN nummer is 852902955.
Het bezoekadres is Goudkruid 52, 3068SZ Rotterdam. Post kan gestuurd worden naar het eerder genoemd adres.
Ons algemene telefoonnummer is 0621625507. Overige gegevens van  de Bewonersorganisatie zijn hier te vinden.

Doelstelling Bewonersorganisatie

De Bewonersorganisatie Kruidenbuurt ondersteunt bewonersinitiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. De bewonersorganisatie bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die zich inzet voor alle bewoners van de wijk Kruidenbuurt. “Samen met bewoners, instellingen en de (deel)- gemeente Rotterdam werken aan verbetering van de woon- en leefomgeving van de wijk Kruidenbuurt“. Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt heeft de overtuiging dat deze missie kan worden waargemaakt.

Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • De bewonersorganisatie vormt een spreekbuis van en naar bewoners, gemeente en andere instanties;
  • De bewonersorganisatie draagt ideeën aan ter verbetering van de buitenruimte;
  • De bewonersorganisatie zal kleine evenementen organiseren om bewoners met elkaar in contact te brengen;
  • De bewonersorganisatie zal bewoners informeren over veiligheid in en om de woning;
  • De bewonersorganisatie zal bewoners informeren over projecten in en om de woning;

Bestuur

Het bestuur van Bewonersorganisatie Kruidenbuurt bestaat uit 3 bestuursleden en twee klankbordleden mw. C. Manse voorzitter dhr. B. Flach secretaris dhr. J. Abib penningmeester mw. L. Flach (klankbord)lid mw. R. Kruisheer (klankbord)lid

Beloningsbeleid

Het bestuur van Bewonersorganisatie hanteert geen beloningsbeleid.

Jaarverantwoording

Bewonersorganisatie Kruidenbuurt publiceert jaarlijks op uiterlijk 1 april een inhoudelijke- en financiële verantwoording van de in het voorgaande jaar uitgeoefende activiteiten. De jaarverantwoording van de afgelopen jaren is hier te vinden.