Over ons

De Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt ondersteunt bewonersinitiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving in de wijk. Wij bestaan uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die zich inzet voor alle bewoners van de wijk Kruidenbuurt. “Samen met bewoners, instellingen en de (deel)- gemeente Rotterdam werken aan verbetering van de woon- en leefomgeving van de wijk Kruidenbuurt“.

Het doel van de Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt is het versterken van de sociale binding tussen de inwoners van de mooiste buurt in Ommoord, de Kruidenbuurt. Daarnaast zetten wij ons in voor ondernemers, scholen en verenigingen in de wijk. Met elkaar hebben wij een stem richting gemeente, verhuurders en andere instanties.

Doelstellingen

Als Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • De bewonersorganisatie vormt een spreekbuis van en naar bewoners, gemeente en andere instanties;
 • De bewonersorganisatie draagt ideeën aan ter verbetering van de buitenruimte;
 • De bewonersorganisatie zal kleine evenementen organiseren om bewoners met elkaar in contact te brengen;
 • De bewonersorganisatie zal bewoners informeren over veiligheid in en om de woning;
 • De bewonersorganisatie zal bewoners informeren over projecten in en om de woning;

Organisatie

Bewonersorganisatie Kruidenbuurt bestaat uit drie bestuursleden en twee klankbordleden.

Bestuur

 • mw. C. Manse – voorzitter
  • Buurtpreventie
  • Dispenserpalen
  • Beheer WhatsApp-groep
 • dhr. B. Flach – secretaris
  • Rioolfonds Kruidenbuurt
  • Kruidenbuurt Zwerfafvalvrij
  • Contact bedrijven & instanties in de wijk
 • dhr. J. Abib – bestuurslid
  • Veiligheid
 • Vacature – Penningmeester

Klankbord

 • mw. L. Flach – klankbordlid
  • Beschilderen Stedin huisjes
  • Veiligheid voetpaden Kruidenbuurtpark
  • Contact gebiedscommissie
 • mw. R. Kruisheer – klankbordlid
 • dhr. Cees Goedhart – Social Media

Naam en (contact)gegevens

De officiële naam van de Bewonersorganisatie  is Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt. Ons RSIN nummer is 852902955.

Het bezoekadres is Goudkruid 52, 3068SZ Rotterdam. Post kan gestuurd worden naar het eerder genoemd adres.

Ons algemene telefoonnummer is 0621625507. Overige gegevens van  de Bewonersorganisatie zijn hier te vinden.

Deel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Steun ons

Met uw donatie draagt u de Kruidenbuurt een warm hart toe en helpt u ons om ons te kunnen blijven inzetten voor de Kruidenbuurt. Uw gift is meer dan welkom en we zijn al met elke euro blij.

NL96 INGB 0009 3748 94
T.n.v.  Bewonersorganisatie Kruidenbuurt