Kruidenbuurt nieuws

info

Project suggesties

Eerder deze week hebben wij op Facebook de vraag gesteld welke kleinschalige projecten u graag in de wijk terug zou willen zien. We hebben enkele

Lees verder »
info

Huurders gezocht

Wij zijn op zoek naar huurders die willen helpen bij het opzetten van een leefbaarheidscommissie. Deze bewoners vormen hierbij de spil tussen de huurders in

Lees verder »
info

Stenen paleis

Het stenen paleis zoals dit speelveldje bekend is onder de Kruidenbuurters heeft een zandbak. Bij de inrichting ervan leek een zandbak een leuk idee. Op

Lees verder »
info

Kent u onze wijkagent ?

Wij willen in overleg met de wijkagent op bepaalde tijden en dagen een koffie-ronde organiseren zodat u kennis kan maken met onze wijkagent. Wellicht heeft

Lees verder »
info

Inzaaien trapveld

In de week van 3 juni wordt het trapveldje in het Kruidenbuurtpark bewerkt en opnieuw ingezaaid. Nadat dat gebeurd is zal  het veld, om het

Lees verder »
info

Enquête Parkeer irritaties

Fout (of niet handig) parkeren is een een steeds groter wordend irritatiepunt bij veel Kruidenbuurt bewoners. Er worden meldingen gedaan bij gemeente en handhaving maar

Lees verder »
info

Werkzaamheden Geelkruid

De gemeente vernieuwt de bestrating, het groen en de openbare verlichting in een deel van de Kruidenbuurt. Binnenkort starten de werkzaamheden in het Geelkruid. Tijdens

Lees verder »