nieuws

Stenen paleis

Het stenen paleis zoals dit speelveldje bekend is onder de Kruidenbuurters heeft een zandbak. Bij de inrichting ervan leek een zandbak een leuk idee. Op dit moment krijgen wij steeds meer signalen dat de zandbak […]

nieuws

Kent u onze wijkagent ?

Wij willen in overleg met de wijkagent op bepaalde tijden en dagen een koffie-ronde organiseren zodat u kennis kan maken met onze wijkagent. Wellicht heeft u prangende vragen die u graag aan de wijkagent wil […]

nieuws

Inzaaien trapveld

In de week van 3 juni wordt het trapveldje in het Kruidenbuurtpark bewerkt en opnieuw ingezaaid. Nadat dat gebeurd is zal  het veld, om het gras voldoende tot ontwikkeling te laten komen, een aantal weken […]

nieuws

Enquête Parkeer irritaties

Fout (of niet handig) parkeren is een een steeds groter wordend irritatiepunt bij veel Kruidenbuurt bewoners. Er worden meldingen gedaan bij gemeente en handhaving maar we merken weinig verschil in de buurt. Om deze meningen […]

nieuws

Werkzaamheden Geelkruid

De gemeente vernieuwt de bestrating, het groen en de openbare verlichting in een deel van de Kruidenbuurt. Binnenkort starten de werkzaamheden in het Geelkruid. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer met borden omgeleid. Men begint […]

nieuws

CityLab010 zoekt juryleden

Het zou mooi zijn als er vertegenwoordiging uit Prins Alexander deel zou kunnen nemen aan de jury van Citylab010, Immers PA vertegenwoordigd ongeveer 1/6 van de bewoners van de Stad. Vanuit Citylab010 is stedelijk zo’n […]

nieuws

Buurkracht : vloerisolatie

In de Kruidenbuurt is het belangrijk om samen op te trekken bij projecten. Bijvoorbeeld bij duurzaamheidsprojecten : dit is belangrijk voor iedereen ongeacht of het kabinet haar doelstellingen haalt of niet. Een mooi voorbeeld is […]