woonoverlast

Als er veel mensen bij elkaar wonen, leidt dat soms tot kleine ergernissen. Gelukkig kunnen die vaak in onderling overleg worden opgelost. Er is sprake van woonoverlast als een individuele bewoner zich regelmatig of structureel zo gedraagt, dat deze persoon daarmee in ieder geval omwonenden in hun woongenot stoort en/of in hun vrijheid belemmert en daarnaast eventueel ook zichzelf schade toebrengt.

Voorbeelden van woonoverlast zijn:

  • Geluidsoverlast
  • Burenruzie
  • Agressie, geweld en bedreiging
  • Vernieling, vervuiling en stankoverlast bij woning, tuin en omgeving
  • Pesterijen
  • Asociaal gedrag
  • Drugsoverlast
  • Hennepkwekerij
  • Huisdieren
  • Kraken

Kijk op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/woonoverlast/ voor meer informatie

Zie ook

Deel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Steun ons

Met uw donatie draagt u de Kruidenbuurt een warm hart toe en helpt u ons om ons te kunnen blijven inzetten voor de Kruidenbuurt. Uw gift is meer dan welkom en we zijn al met elke euro blij.

NL96 INGB 0009 3748 94
T.n.v.  Bewonersorganisatie Kruidenbuurt