Het collecteurriool ligt onder het woonblok en wel over de gehele lengte van het blok. Elk huishouden heeft een aansluiting op dit gezamenlijk riool. Aan beide zijden van het woonblok ligt een afvoer naar het hoofdriool. Een collecteurriool is volgens het burgerlijk wetboek mandelig en dit wil zeggen dat iedereen in het blok verplicht is deel te nemen bij kosten door reparatie aan het collecteurriool.

gerelateerde informatie

Bewonersorganisatie Kruidenbuurt is voor de Kruidenbuurt het contactpunt richting Hef Wonen voor dit onderwerp