voor- en achtertuin

Huurders en kopers zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin en daarmee ook de erfafscheidingen (heggen en schuttingen).

Tip: Vindt u dat een heg veel te hoog aan het worden is, overleg dit dan eerst met uw buren en tracht er altijd eerst onderling uit te komen. Komt u er samen niet uit dan is er nog buurtbemiddeling.

boom rooien

Om een boom te rooien in uw voor- of achtertuin heeft u geen vergunning nodig. Alleen rechtsper­­sonen, zoals bedrijven­­, instellin­­gen en verenigin­­gen, moeten een vergunnin­­g aanvragen­­. Inwoners van Rotterdam die een boom op hun eigen perceel kappen, hebben hiervoor geen omgevings­­verg­u­nning voor kap werkza­­amheden nodig. Uiteraard dient u rekening te houden met deze wet. Dit doet u door het kappen te laten plaatsvinden buiten het broedseizoen.

Tip : Bij twijfel : Doe een vergunningcheck

Bent u huurder ?

Bent u huurder en heeft u vragen over uw tuin ? Bel de Vestia Klantenservice.
De klantenservice van Vestia is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 08.30 en 16.30 uur. Voor spoed is Vestia ook buiten openingstijden bereikbaar.
telefoonnummer: 088 124 24 24

Extra contactinformatie : https://www.vestia.nl/onze-contactgegeven

Zie ook