voor- en achtertuin

Huurders en kopers zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin en daarmee ook de erfafscheidingen (heggen en schuttingen).

Tip: Vindt u dat een heg veel te hoog aan het worden is, overleg dit dan eerst met uw buren en tracht er altijd eerst onderling uit te komen. Komt u er samen niet uit dan is er nog buurtbemiddeling.

boom rooien

Om een boom te rooien in uw voor- of achtertuin heeft u geen vergunning nodig. Alleen rechtsper­­sonen, zoals bedrijven­­, instellin­­gen en verenigin­­gen, moeten een vergunnin­­g aanvragen­­. Inwoners van Rotterdam die een boom op hun eigen perceel kappen, hebben hiervoor geen omgevings­­verg­u­nning voor kap werkza­­amheden nodig. Uiteraard dient u rekening te houden met deze wet. Dit doet u door het kappen te laten plaatsvinden buiten het broedseizoen.

Tip : Bij twijfel : Doe een vergunningcheck

Bent u huurder ?

Bent u huurder en heeft u vragen over uw tuin ? Bel de Vestia Klantenservice.
De klantenservice van Vestia is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 08.30 en 16.30 uur. Voor spoed is Vestia ook buiten openingstijden bereikbaar.
telefoonnummer: 088 124 24 24

Extra contactinformatie : https://www.vestia.nl/onze-contactgegeven

Zie ook

Deel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Steun ons

Met uw donatie draagt u de Kruidenbuurt een warm hart toe en helpt u ons om ons te kunnen blijven inzetten voor de Kruidenbuurt. Uw gift is meer dan welkom en we zijn al met elke euro blij.

NL96 INGB 0009 3748 94
T.n.v.  Bewonersorganisatie Kruidenbuurt