Langs openbare weg

  • Langs de openbare weg zijn schuttingen/erfafscheidingen tot 1 meter hoogte vergunningvrij (trottoirs en openbare groenstroken die in het zicht liggen gelden ook als openbare weg).
  • Als er vergunning wordt gevraagd voor een hogere schutting wordt deze in principe geweigerd

Erfafscheidingen

  • Voor schuttingen die niet langs de openbare weg staan (dus tussen tuinen of langs particuliere, gemeenschappelijke achterpaden) geldt een maximum hoogte van 2 meter.
Staat de erfafscheiding op de erfgrens dan bent u samen met uw buren verantwoordelijk voor het onderhoud.

De erfafscheiding is eigendom van u én uw buren. U en uw buren zijn verplicht om de helft van de aanschaf, de bouw en het onderhoud te betalen. Het is belangrijk dat u daar samen afspraken over maakt. Dit kan met elkaar, met een buurtbemiddelaar of met een mediator. Lukt het niet om samen afspraken te maken? Dan kunt u:

  • uw erfafscheiding op uw eigen grond zetten. Voor een heg geldt dat deze minimaal 0,5 meter van de erfgrens moet worden geplant. Stel uw buren hiervan op de hoogte.
  • uw buren via een procedure bij de rechter dwingen om mee te werken aan het plaatsen van de erfafscheiding. Een procedure bij de rechter kan de relatie tussen u en uw buren ernstig verstoren.
Bij twijfel : Bel 14010