n uw koopcontract staat zeer waarschijnlijk de naam rioolfonds vermeld. Deze naam komt vanuit Hef Wonen (voorheen Vestia) bij de inrichting van de het ontstop abonnement. Het woordje "fonds" is dan ook erg ongelukkig gekozen omdat dit "fonds" geen waarde bezit. Het betreft puur een abonnementsvorm.

Zit jij als koper in een blok (doorzonwoningen) met een mix van huurders en kopers, dan mag je gebruik maken van de ontstop-dienst RRS. (dit is terug te vinden in uw koopcontract en staat vermeld onder het kopje "collecteurriool").  Wie deelneemt aan het deze abonnementsvorm betaalt een bedrag aan Hef Wonen . Dit kan zijn “jaarlijks”, “om de tien jaar” of “afgekocht”.
Hef Wonen beheert het abonnement”.

Onder ontstopping verstaan we:

 • Ontstoppen afvoer van Keuken
 • Ontstoppen afvoer van Douche
 • Ontstoppen afvoer van toilet
 • Ontstoppen afvoer van wasmachine (ook op zolder als deze op riool aangesloten zit)
 • Ontstoppen afvoer van collecteurriool

Onderhoud, schade en aanpassingen aan het systeem vallen hier niet onder. Dit is voor eigen kosten. Deze kosten dienen met de andere bewoners in het blok gedeeld te worden. Zorg ervoor dat je buren in het blok op de hoogte zijn van onderhoud, schade en/of reparaties aan het collecteurriool

kopers en huurders

Kopers kunnen direct contact opnemen met RRS voor een ontstoppingsverzoek. Huurders doen dit via Hef Wonen.

Reparaties aan het collecteurriool

Er kan, op wat voor manier dan ook, altijd schade ontstaan aan het collecteurriool. In dit geval zal er overleg moeten plaatsvinden tussen alle bewoners in het blok.

 • Is de plek waar de schade (of lek) is ontstaan bij een huurder, neemt de huurder direct contact op met Hef Wonen.
 • Is de plek waar de schade is ontstaan bij een koper, neemt de koper het initiatief om de reparatie te regelen en zal dit in overleg moeten doen met alle andere bewoners EN Hef Wonen.

Als het lek is ontstaan door eigen handelen of door een ingehuurd bedrijf kunnen de kosten voor reparatie niet op de andere bewoners worden verhaald. Dit loopt dan in de meeste gevallen via een (opstal)verzekering of de verzekering van het ingehuurd bedrijf.

Twee type schades :

 • Schade door veroudering (slijtage) Wat er gebeurt in dit geval is dat (bijvoorbeeld) een blok van 10 iedere bewoner een evenredig deel van de rekening betaalt en is dit 1/10e deel van de rekening. Of het nu een koper is of een huurder , dan zal de rekening worden verdeeld. Werkzaamheden en lekkages aan het collecteurriool zal ook bekend gemaakt moeten worden in het blok (en ook aan Hef Wonen) aangezien iedereen “gedeeld eigenaar” is.
 • Schade (extern) Schade kan altijd ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden in de kelder voor isolatie. Een bedrijf kan per ongeluk schade maken aan het riool. Deze schade zal dan wel moeten worden gemeld aan de bewoners van het blok (en aan Hef Wonen) echter de kosten zijn dan gedekt door de opstalverzekering. Elke bewoner zal zelf moeten navragen of zijn/haar opstalverzekering deze schade dekt.
Bij vervanging

Ook hierbij deel elke bewoner in het blok mee in de kosten. Het vervangen van een collecteurriool vloeit voort uit een goedkeuring van alle kopers in het blok EN Hef Wonen. Hierbij zullen gedegen offertes opgevraagd moeten worden zodat het blok een beslissing kan nemen. Wellicht kan Hef Wonen één van haar bedrijven inzetten voor de vervanging en scheelt dit mogelijk kosten. Dit kunnen we nu niet beslissen en/of uitmaken. Een blok zal hier vanzelf ooit een keer mee te maken krijgen.

Voor huurders

Voor ontstopping en lekkages kunnen huurders Hef Wonen benaderen voor een verzoek dit op te lossen.

Mandeligheid

Het collecteurriool ligt onder het woonblok en wel over de gehele lengte van het blok. Aan beide zijden van het blok ligt een afvoer naar het hoofdriool. Een collecteurriool is volgens het burgerlijk wetboek mandelig. Dit wil zeggen dat iedereen in het blok verplicht is deel te nemen bij kosten door reparatie aan het collecteurriool.

Contact

Bent jij koper of huurder en heeft u een probleem met het aanmelden van een ontstoppingsverzoek bij RRS, vragen wij u contact met ons op te nemen via ons contactformulier of een bericht te sturen via Whatsapp via 06-21625507. Wij schakelen vervolgens met ons contactpersoon bij Hef Wonen.

In uw koopcontract staat zeer waarschijnlijk de naam rioolfonds vermeld. Deze naam komt vanuit Hef Women (voorheen Vestia) bij de inrichting van de het ontstop abonnement. Het woordje "fonds" is dan ook erg ongelukkig gekozen omdat dit "fonds" geen waarde bezit. Het betreft puur een abonnementsvorm.

Zit jij als koper in een blok (doorzonwoningen) met een mix van huurders en kopers, dan mag je gebruik maken van de ontstop-dienst RRS. (dit is terug te vinden in uw koopcontract en staat vermeld onder het kopje "collecteurriool").  Wie deelneemt aan het deze abonnementsvorm betaalt een bedrag aan Hef Wonen . Dit kan zijn “jaarlijks”, “om de tien jaar” of “afgekocht”.
Hef Wonen beheert het abonnement”.

Onder ontstopping verstaan we:

 • Ontstoppen afvoer van Keuken
 • Ontstoppen afvoer van Douche
 • Ontstoppen afvoer van toilet
 • Ontstoppen afvoer van wasmachine (ook op zolder als deze op riool aangesloten zit)
 • Ontstoppen afvoer van collecteurriool

Onderhoud, schade en aanpassingen aan het systeem vallen hier niet onder. Dit is voor eigen kosten. Deze kosten dienen met de andere bewoners in het blok gedeeld te worden. Zorg ervoor dat je buren in het blok op de hoogte zijn van onderhoud, schade en/of reparaties aan het collecteurriool

kopers en huurders

Kopers kunnen direct contact opnemen met RRS voor een ontstoppingsverzoek. Huurders doen dit via Hef Wonen.

Reparaties aan het collecteurriool

Er kan, op wat voor manier dan ook, altijd schade ontstaan aan het collecteurriool. In dit geval zal er overleg moeten plaatsvinden tussen alle bewoners in het blok.

 • Is de plek waar de schade (of lek) is ontstaan bij een huurder, neemt de huurder direct contact op met Hef Wonen.
 • Is de plek waar de schade is ontstaan bij een koper, neemt de koper het initiatief om de reparatie te regelen en zal dit in overleg moeten doen met alle andere bewoners EN Hef Wonen.

Als het lek is ontstaan door eigen handelen of door een ingehuurd bedrijf kunnen de kosten voor reparatie niet op de andere bewoners worden verhaald. Dit loopt dan in de meeste gevallen via een (opstal)verzekering of de verzekering van het ingehuurd bedrijf.

Twee type schades :

 • Schade door veroudering (slijtage) Wat er gebeurt in dit geval is dat (bijvoorbeeld) een blok van 10 iedere bewoner een evenredig deel van de rekening betaalt en is dit 1/10e deel van de rekening. Of het nu een koper is of een huurder , dan zal de rekening worden verdeeld. Werkzaamheden en lekkages aan het collecteurriool zal ook bekend gemaakt moeten worden in het blok (en ook aan Hef Wonen) aangezien iedereen “gedeeld eigenaar” is.
 • Schade (extern) Schade kan altijd ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden in de kelder voor isolatie. Een bedrijf kan per ongeluk schade maken aan het riool. Deze schade zal dan wel moeten worden gemeld aan de bewoners van het blok (en aan Hef Wonen) echter de kosten zijn dan gedekt door de opstalverzekering. Elke bewoner zal zelf moeten navragen of zijn/haar opstalverzekering deze schade dekt.
Bij vervanging

Ook hierbij deel elke bewoner in het blok mee in de kosten. Het vervangen van een collecteurriool vloeit voort uit een goedkeuring van alle kopers in het blok EN Hef Wonen. Hierbij zullen gedegen offertes opgevraagd moeten worden zodat het blok een beslissing kan nemen. Wellicht kan Hef Wonen één van haar bedrijven inzetten voor de vervanging en scheelt dit mogelijk kosten. Dit kunnen we nu niet beslissen en/of uitmaken. Een blok zal hier vanzelf ooit een keer mee te maken krijgen.

Voor huurders

Voor ontstopping en lekkages kunnen huurders Hef Wonen benaderen voor een verzoek dit op te lossen.

Mandeligheid

Het collecteurriool ligt onder het woonblok en wel over de gehele lengte van het blok. Aan beide zijden van het blok ligt een afvoer naar het hoofdriool. Een collecteurriool is volgens het burgerlijk wetboek mandelig. Dit wil zeggen dat iedereen in het blok verplicht is deel te nemen bij kosten door reparatie aan het collecteurriool.

Contact

Bent jij koper of huurder en heeft u een probleem met het aanmelden van een ontstoppingsverzoek bij RRS, vragen wij u contact met ons op te nemen via ons contactformulier of een bericht te sturen via Whatsapp via 06-21625507. Wij schakelen vervolgens met ons contactpersoon bij Hef Wonen.