gebiedscommissie

wat is een gebiedscommissie?

Een Gebiedscommissie vertegenwoordigt inwoners van een bepaald gebied in Rotterdam. Deze leden zijn ogen en oren voor het stadsbestuur, waarin zij oa een gevraagde of ongevraagde adviserende rol kunnen spelen.

Wanneer bewoners een idee hebben voor hun wijk, waarbij zij wat financiële hulp kunnen gebruiken is het mogelijk om met het indienen van bewoners initiatief hiervoor een financiële bijdrage te vragen bij de Gebiedscommissie. Zij krijgen jaarlijks een bepaald bedrag toegekend. In principe is er veel mogelijk, zolang het idee maar positief is en een wijk er beter en mooier van wordt.

Via de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités kunnen alle Rotterdammers invloed uitoefenen op het wel en wee van hun wijken.

Is de agenda van de gebiedscommissie openbaar?

Ja, de agenda is openbaar en is te benaderen via https://gebiedscommissies.notubiz.nl .
De kruidenbuurt valt onder gebiedscommissie Prins-Alexander.

Mag ik als bewoner een vergadering bijwonen?

Een vergadering van de Gebiedscommissie is altijd vrij toegankelijk (mits anders gepubliceerd).

Mag ik op een vergadering punten aandragen?

Het is altijd mogelijk om u zich te laten horen over zaken, waarvan u denkt dat het belangrijk is om de Gebiedscommissie over te informeren. Hiervoor kunt u zogenaamde spreektijd aanvragen. U krijgt dan 5 minuten de tijd, om uw stem te laten horen. U dient deze spreektijd aan te vragen via de email of gebiedprinsalexander@rotterdam.nl via telefoonnummer 010-267 25 38. Aanmelden kan tot 12:00 uur op de dag van de vergadering..

Zie ook

Deel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Steun ons

Met uw donatie draagt u de Kruidenbuurt een warm hart toe en helpt u ons om ons te kunnen blijven inzetten voor de Kruidenbuurt. Uw gift is meer dan welkom en we zijn al met elke euro blij.

NL96 INGB 0009 3748 94
T.n.v.  Bewonersorganisatie Kruidenbuurt