Wat zijn de regels rond erfscheidingen

Langs openbare weg

  • Langs de openbare weg zijn schuttingen/erfafscheidingen tot 1 meter hoogte vergunningvrij (trottoirs en openbare groenstroken die in het zicht liggen gelden ook als openbare weg).
  • Als er vergunning wordt gevraagd voor een hogere schutting wordt deze in principe geweigerd

Erfafscheidingen

  • Voor schuttingen die niet langs de openbare weg staan (dus tussen tuinen of langs particuliere, gemeenschappelijke achterpaden) geldt een maximum hoogte van 2 meter.

Let op: Let op : U samen met uw buren verantwoordelijk voor de erfafscheiding.

De erfafscheiding is eigendom van u én uw buren. U en uw buren zijn verplicht om de helft van de aanschaf, de bouw en het onderhoud te betalen. Het is belangrijk dat u daar samen afspraken over maakt. Dit kan met elkaar, met een buurtbemiddelaar of met een mediator. Lukt het niet om samen afspraken te maken? Dan kunt u:

  • uw erfafscheiding op uw eigen grond zetten. Voor een heg geldt dat deze minimaal 0,5 meter van de erfgrens moet worden geplant. Stel uw buren hiervan op de hoogte.
  • uw buren via een procedure bij de rechter dwingen om mee te werken aan het plaatsen van de erfafscheiding. Een procedure bij de rechter kan de relatie tussen u en uw buren ernstig verstoren.

Tip: Bij twijfel: bel 14010

Regels

Onderstaande tekst is terug te vinden in deze tekst op https://www.ruimtelijkeplannen.nl

Artikel 2 wijze van metenArtikel 2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

Artikel 1 Begrippen

Artikel 1.61 Peil (straat-)

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van de kruin van de weg;
b. voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang niet aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang, na voltooiing van de aanleg van dat terrein.

Indien een bouwwerk aan meer dan één weg wordt gebouwd, is het peil van de hoogstgelegen weg maatgevend.

Artikel 18 Tuin – 2

de maximum bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt:

  1. 2 meter voor erfafscheidingen achter de voorgevel van de woning of het verlengde daarvan, tenzij grenzend aan het openbaar toegankelijk gebied; in dat geval bedraagt de maximum bouwhoogte 1 meter;
  2. 1 meter voor erfafscheidingen vóór de voorgevel van de woning of het verlengde daarvan.

Bij een doorzonwoning met een gedeeld achterpad is de situatie waarin de schutting achtertuin valt : artikel 1.61 b: ‘voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang niet aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang, na voltooiing van de aanleg van dat terrein.’

Deel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Steun ons

Met uw donatie draagt u de Kruidenbuurt een warm hart toe en helpt u ons om ons te kunnen blijven inzetten voor de Kruidenbuurt. Uw gift is meer dan welkom en we zijn al met elke euro blij.

NL96 INGB 0009 3748 94
T.n.v.  Bewonersorganisatie Kruidenbuurt