dakkapel

Vergunning nodig ?

Het plaatsen an een dakkapel echter is in principe geen vergunning nodig zolang de dakkapel voldoet aan de voorwaarden Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde is wel een vergunning nodig.

Bij twijfel : doe de vergunningscheck

Wat zijn de maximale maten van een dakkapel ?

Voorzijde

In het geval van welstandsvrije kleine bouwwerken geldt voor dakkapellen aan de voorzijde het volgende artikel 3 lid 3 van bijlage II behorende bij het Besluit omgevingsrecht:

Een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de wet is niet vereist, indien deze activiteit betrekking heeft op:
* een dakkapel in het voordakvlak, een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak of, voor zover het betreft een bouwwerk als bedoeld in artikel 2, onderdeel 4, onder f, het achterdakvlak, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

 •  a. redelijke eisen van welstand zijn niet van toepassing;
 • b. voorzien van een plat dak
 • c. gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m
 • d. onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet
 • e. bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok, en
 • f. zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak

Voor dakkapellen aan de achterkant geldt het volgendeartikel 2 lid 4 van Bijlage II behorende bij het Besluit omgevingsrecht:

Achterzijde

Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of c, van de wet is niet vereist, indien deze activiteiten betrekking hebben op:

een dakkapel in het achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • a. voorzien van een plat dak,
 • b. gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m
 • c. onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet
 • d. bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok
 • e. zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak, en

Note : Verder maakt de pilot het mogelijk om een snel en legesvrij omgevingsvergunning aan te vragen/krijgen voor een andere maatvoering, als wordt aangetoond dat alle direct omwonenden daar mee instemmen (Burenakkoord).

Bji twijfel bel 14010

Deel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Steun ons

Met uw donatie draagt u de Kruidenbuurt een warm hart toe en helpt u ons om ons te kunnen blijven inzetten voor de Kruidenbuurt. Uw gift is meer dan welkom en we zijn al met elke euro blij.

NL96 INGB 0009 3748 94
T.n.v.  Bewonersorganisatie Kruidenbuurt