Carports

Vergunning benodigd

Voor het bouwen van een carport aan de voorzijde van de woning of in een naar de openbare weg gekeerde zij-tuin is in vrijwel alle gevallen een vergunning noodzakelijk. Het bestemmingsplan “Ommoord” staat carports slechts in zeer beperkte mate toe.

Wel valt de kruidenbuurt onder de pilot regelluw / burenakkoord (Burenakkoord | Rotterdam.nl) Hierbij kunnen bouwwerken, waaronder carports, gerealiseerd worden mits de buren hiermee instemmen. Deze pilot is vorig jaar januari gestart en loopt 4 jaar.

Deel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Steun ons

Met uw donatie draagt u de Kruidenbuurt een warm hart toe en helpt u ons om ons te kunnen blijven inzetten voor de Kruidenbuurt. Uw gift is meer dan welkom en we zijn al met elke euro blij.

NL96 INGB 0009 3748 94
T.n.v.  Bewonersorganisatie Kruidenbuurt