cameratoezicht

Regels m.b.t. cameratoezicht

Brengt u bij de beveiliging van uw huis eigendommen van buurtgenoten in beeld? Zoals het huis, de tuin, de voordeur of de garage van uw buren? Of brengt u delen van de openbare ruimte in beeld, zoals de stoep of de weg? Dan is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent dat u rekening moet houden met de persoonlijke levenssfeer van de mensen die u in beeld brengt.

Het uitgangspunt is daarom dat uw camera de bezittingen van uw buurtgenoten en/of de openbare weg niet mag filmen. Daarbij filmt u namelijk mogelijk uw buurtgenoten (of andere personen). En dat maakt een te grote inbreuk op hun privacy

Melden

Kijk bij Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie

Zie ook

Deel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Steun ons

Met uw donatie draagt u de Kruidenbuurt een warm hart toe en helpt u ons om ons te kunnen blijven inzetten voor de Kruidenbuurt. Uw gift is meer dan welkom en we zijn al met elke euro blij.

NL96 INGB 0009 3748 94
T.n.v.  Bewonersorganisatie Kruidenbuurt