cameratoezicht

Regels m.b.t. cameratoezicht

Brengt u bij de beveiliging van uw huis eigendommen van buurtgenoten in beeld? Zoals het huis, de tuin, de voordeur of de garage van uw buren? Of brengt u delen van de openbare ruimte in beeld, zoals de stoep of de weg? Dan is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent dat u rekening moet houden met de persoonlijke levenssfeer van de mensen die u in beeld brengt.

Het uitgangspunt is daarom dat uw camera de bezittingen van uw buurtgenoten en/of de openbare weg niet mag filmen. Daarbij filmt u namelijk mogelijk uw buurtgenoten (of andere personen). En dat maakt een te grote inbreuk op hun privacy

Melden

Kijk bij Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie

Zie ook