Achterpaden

Algemeen

Een achterpad deelt u met uw buren. Voor de veiligheid van u en uw buren is het belangrijk om dit achterpad zo toegankelijk mogelijk te houden. Een verzorgd achterpad zorgt ook voor een veilig(er) gevoel. Bewonersorganisatie Kruidenbuurt en Vestia werken hier samen aan werken en voorzien van de nodige informatie.

Meepraten over de achterpaden? Meld u aan op ons Forum.

Van wie is het achterpad?

Veel mensen denken dat het achterpad eigendom is van de gemeente. Dat is echter niet zo. U kunt hiervoor geen melding doen bij 14010!

Is de bewoner een huurder dan is in Vestia de eigenaar maar, de bewoner zelf is verantwoordelijk voor het onderhoud. Is de bewoner een koper? Dan is de koper eigenaar van het achterpad. Dit geldt uiteraard voor uw eigen stuk achterpad. Dus samen met uw buren bent u verantwoordelijk voor het gehele achterpad. Het onderhoud van tuin en achterpad voor een huurder is opgenomen in de huurovereenkomst. Bij eigendom is dit opgenomen in het koopcontract.

Waar ligt de erfgrens?

De erfgrens ligt in het midden van het achterpad. U deelt dus uw deel van het achterpad met een bewoner tegenover u.

Ruimt gemeente (zwerf)afval op in het achterpad?

Nee, dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

Wie moet de bestrating onderhouden?

Zowel de koper als de huurder.

Wie verwijdert onkruid en ruimt rommel op?

U bent zelf verantwoordelijk voor het op orde, netjes en begaanbaar houden van het achterpad en zorgt ervoor dat het pad netjes en begaanbaar is. Het weghalen van onkruid en zwerfvuil is dus een taak die u zelf dient uit te voeren . Wij adviseren om dit samen met uw buren op te pakken.

Een overhangende heg?

Een groot aantal bewoners maakt gebruik van een heg (of andere manier van begroeiing) om de achtertuin af te schermen van het achterpad. Deze begroeiing kan echter dusdanig uitgroeien dat de doorgang (en het zicht) van het achterpad wordt belemmerd. Uw buren kunnen bijvoorbeeld niet gemakkelijk met een fiets, kind of kliko aan de hand door het achterpad lopen.Tevens maakt een dusdanige begroeiing het voor een inbreker gemakkelijker om zich in het achterpad te verschuilen en niet te worden opgemerkt. Een heg zal dus regelmatig bijgehouden moeten worden.

Mag ik mijn hond uitlaten in het achterpad?

U mag met uw hond door het achterpad lopen echter wanneer uw hond zijn behoefte in het achterpad doet, dan dient u het, net als op straat, op te ruimen. U loopt namelijk met uw hond over het eigendom van een ander.

Een volledig dicht betegeld achterpad, mag dit?

Ja dit mag. Maar de vraag is of dit handig is. Er ontstaat dan een afgesloten bak waardoor (regen)water niet meer weg gemakkelijk weg kan stromen. Hierdoor ontstaan er grote plassen, bijvoorbeeld tijdens een regenbui. Wij zien zelfs plekken waarbij alles is dicht betegeld en onder de tegels nog eens een worteldoek  is gelegd. Dit is vragen om wateroverlast, aangezien het water dan helemaal nergens meer heen kan. Het beste is om 1 tegel breed vanaf de schuur vrij houden en de rest betegelen. Dit vrije gedeelte kan dan bijvoorbeeld worden opgevuld met grind, wat waterdoorlatend is.

Gezamenlijk opknappen achterpad mogelijk?

Ja dit is mogelijk. U zult alleen in gesprek moeten gaan met de andere bewoners die aan het achterpad grenzen (én Vestia in het geval van huurhuis).

Mag het pad worden afgesloten?

Nee, dit is niet toegestaan. De eigenaar geeft automatisch aan de andere bewoners “het recht op overpad”. Oftewel iedereen moet onbelemmerd moet door de achterpaden kunnen lopen.

Ben ik verantwoordelijk voor letsel bij verzakte tegels?

Ja. Is uw deel van het achterpad verzakt en loopt iemand hierdoor letsel op, dan bent u aansprakelijk.

Vragen?

Heet u naar aanleiding van deze tekst nog aanvullende vragen? Neem dan even contact met ons op.

Deel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Steun ons

Met uw donatie draagt u de Kruidenbuurt een warm hart toe en helpt u ons om ons te kunnen blijven inzetten voor de Kruidenbuurt. Uw gift is meer dan welkom en we zijn al met elke euro blij.

NL96 INGB 0009 3748 94
T.n.v.  Bewonersorganisatie Kruidenbuurt