Doneren

Als Stichting zijn wij er voor alle bewoners (kopers én huurders) van de Kruidenbuurt. Wij opereren zonder winstoogmerk, maar zijn wel afhankelijk van giften en subsidies om de kosten voor het organiseren van diverse activiteiten te dragen en voor het laten slagen van projecten en acties.

Uw vrijwillige gift

Met uw donatie draagt u de Kruidenbuurt een warm hart toe en helpt u ons om ons te kunnen blijven inzetten voor de Kruidenbuurt. Uw gift is meer dan welkom en we zijn al met elke euro blij.

NL96 INGB 0009 3748 94
Ten name van Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt

ANBI Status

Wist u dat wij de ANBI status hebben en het voor u belasting technisch dus gunstig kan zijn om aan ons te doneren? Dus doneer nu.