Steun onze stichting, wordt donateur

Als Stichting zijn wij er voor alle bewoners (kopers én huurders) van de Kruidenbuurt. Wij opereren zonder winstoogmerk, maar zijn wel afhankelijk van giften en subsidies om de kosten voor het organiseren van diverse activiteiten te dragen en voor het laten slagen van projecten en acties.

NL96 INGB 0009 3748 94
t.n.v. Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt

ANBI Status

Wist u dat wij de ANBI status hebben en het voor u belasting technisch dus gunstig kan zijn om aan ons te doneren?