Doneren

Als Stichting zijn wij er voor alle bewoners (kopers én huurders) van de Kruidenbuurt. Wij opereren zonder winstoogmerk, maar zijn wel afhankelijk van giften en subsidies om de kosten voor het organiseren van diverse activiteiten te dragen en voor het laten slagen van projecten en acties.

Uw vrijwillige gift

Met uw donatie draagt u de Kruidenbuurt een warm hart toe en helpt u ons om ons te kunnen blijven inzetten voor de Kruidenbuurt. Uw gift is meer dan welkom en we zijn al met elke euro blij.

NL96 INGB 0009 3748 94
Ten name van Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt

Of via digitale (crypto) munt Gulden:

GcvGsLFnkaBmNucfBHsdHzAPN4AJycL6vE

ANBI Status

Wist u dat wij de ANBI status hebben en het voor u belasting technisch dus gunstig kan zijn om aan ons te doneren? Dus doneer nu.

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Om aangewezen te worden als ANBI moet wij dus voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De Stichting moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.
 • De Stichting heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.
 • De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de Stichting betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de Stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de Stichting.
 • De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de Stichting.
 • De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding.
 • De Stichting heeft een actueel beleidsplan.
 • De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de Stichting wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De Stichting publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.

De Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt voldoet aan dus alle voorwaarden, waardoor wij door de Belastingdienst de ANBI status toegewezen hebben gekregen.

Financiële overzichten

Als stichting zijn wij verplicht u te laten weten wat er met het geld uit donaties, giften en subsidies gebeurt. De Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt bestaat uit buurtbewoners die zich op vrijwillige basis inzetten voor de stichting en de buurt. Het bestuur, alsmede de vrijwilligers, worden niet betaald. Het geld uit donaties en subsidies wordt dus voor 100% ingezet voor de buurt.

Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt publiceert jaarlijks op uiterlijk 1 april een inhoudelijke- en financiële verantwoording van de in het voorgaande jaar uitgeoefende activiteiten. De jaarverantwoording van de afgelopen jaren is hier te vinden.

Deel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Steun ons

Met uw donatie draagt u de Kruidenbuurt een warm hart toe en helpt u ons om ons te kunnen blijven inzetten voor de Kruidenbuurt. Uw gift is meer dan welkom en we zijn al met elke euro blij.

NL96 INGB 0009 3748 94
T.n.v.  Bewonersorganisatie Kruidenbuurt