collecteurriool

Zit jij als koper in een blok met een mix van huurders en kopers, dan doe je zeer waarschijnlijk mee aan het Rioolfonds. Hiermee kan je dus als koper (in de Kruidenbuurt) gebruik maken van de mogelijkheid voor ontstoppen via RRS . Om te controleren of je inderdaad recht hebt op gebruik van RRS kan dit worden opgezocht in het koopcontract. Je kan uiteraard ook RRS bellen om te vragen of je op de lijst staat. Wie deelneemt aan het Rioolfonds betaalt een bedrag aan het rioolfonds. Dit kan zijn “jaarlijks”, “om de tien jaar” of “afgekocht”.

Ontstopping

Vestia “beheert” het “fonds” en biedt voor deze bewoners een abonnement voor ontstopping aan en is tevens mede-eigenaar van collecteurriolen in de wijk. Onder ontstopping verstaan we:

 • Ontstoppen afvoer van Keuken
 • Ontstoppen afvoer van Douche
 • Ontstoppen afvoer van toilet
 • Ontstoppen afvoer van wasmachine (ook op zolder als deze op riool aangesloten zit)
 • Ontstoppen afvoer van collecteurriool

Let op: 
Onderhoud, schade en aanpassingen aan het systeem vallen hier niet onder. Dit is voor eigen kosten. Deze kosten dienen met de andere bewoners in het blok gedeeld te worden. Zorg ervoor dat je buren in het blok op de hoogte zijn van onderhoud, schade en/of reparaties aan het collecteurriool

Wie neemt initiatief bij schade

Er kan, op wat voor manier dan ook, altijd schade ontstaan aan het collecteurriool. In dit geval zal er overleg moeten plaatsvinden tussen alle bewoners in het blok.

 • Is de plek waar de schade (of lek) is ontstaan bij een huurder, neemt de huurder direct contact op met Vestia.
 • Is de plek waar de schade is ontstaan bij een koper, neemt de koper het initiatief om de reparatie te regelen en zal dit in overleg moeten doen met alle andere bewoners EN Vestia.

Let op :
Als het lek is ontstaan door eigen handelen of door een ingehuurd bedrijf kunnen de kosten voor reparatie niet op de andere bewoners worden verhaald. Dit loopt dan in de meeste gevallen via een (opstal)verzekering.

Twee type schades :

 • Schade door veroudering (slijtage) Wat er gebeurt in dit geval is dat (bijvoorbeeld) een blok van 10 iedere bewoner een evenredig deel van de rekening betaalt en is dit 1/10e deel van de rekening. Of het nu een koper is of een huurder , dan zal de rekening worden verdeeld. Werkzaamheden en lekkages aan het collecteurriool zal ook bekend gemaakt moeten worden in het blok (en ook aan Vestia) aangezien iedereen “gedeeld eigenaar” is.
 • Schade (extern) Schade kan altijd ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden in de kelder voor isolatie. Een bedrijf kan per ongeluk schade maken aan het riool. Deze schade zal dan wel moeten worden gemeld aan de bewoners van het blok (en aan Vestia) echter de kosten zijn dan gedekt door de opstalverzekering. Elke bewoner zal zelf moeten navragen of zijn/haar opstalverzekering deze schade dekt.

Bij vervanging

Ook hierbij deel elke bewoner in het blok mee in de kosten. Het vervangen van een collecteurriool vloeit voort uit een goedkeuring van alle kopers in het blok EN Vestia. Hierbij zullen gedegen offertes opgevraagd moeten worden zodat het blok een beslissing kan nemen. Wellicht kan Vestia 1 van haar bedrijven inzetten voor de vervanging en scheelt dit mogelijk kosten. Dit kunnen we nu niet beslissen en/of uitmaken. Een blok zal hier vanzelf ooit een keer mee te maken krijgen.

Voor huurders

Voor ontstopping en lekkages kunnen huurders Vestia (ook na kantooruren) benaderen voor een verzoek dit op te lossen.

Contact

Bent jij koper of huurder en heeft u een probleem met het aanmelden van een ontstoppingsverzoek bij RRS, vragen wij u contact met ons op te nemen via het contactformulier hieronder of een bericht te sturen via Whatsapp via 0621625507. Wij schakelen vervolgens met ons contactpersoon bij Vestia.

  Deel:

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on telegram
  Share on whatsapp