Contact rioolfonds gezocht

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die zich wil inzetten voor het onderwerp “collecteurriool / rioolfonds in de Kruidenbuurt”.

U houdt contact met de beheerder van het fonds (Vestia) en u beantwoord vragen vanuit de wijk met betrekking tot dit onderwerp.

Er zal hiervoor een apart mailadres ter beschikking worden gesteld.

Omdat dit onderwerp wijk breed is en alle bewoners in de Kruidenbuurt betreft (van alle typen woningen, huur én koop) heeft Bewonersorganisatie Kruidenbuurt dit opgepakt.

Heeft u interesse of extra vragen? Laat het ons weten via ons contactforrmulier

Wat staat er op stapel voor het komend jaar ?

Hieronder de hoofdonderwerpen die wij hebben benoemd voor 2020.

  • Schilderen Stedinhuisjes: We hebben hier wat tegenslag gehad. We hopen dat we dit project kunnen gaan afronden in 2020. Dit alles is afhankelijk van de uitkomst van het landelijke onderzoek van Stedin.
  • Projecten van SDW: Dit zetten wij voort in 2020. Denk hierbij aan “schilderen deuren en lateien”, “vervangen schuurdelen”.
  • Pilot kleine bouwwerken voorzijde woning: Deze pilot is onlangs goedgekeurd door de raad en wij gaan zorgen voor een informatie avond voor Kruidenbuurt bewoners.
  • Buurkracht: We gaan samen met het buurkracht team Kruidenbuurt kijken naar vervolgprojecten in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan Sedum dakjes (voor de schuren) of zonnepanelen.
  • Roosters doorzonwoningen : Samen met FDA kozijnen kunnen wij het vervangen van roosters bij doorzonwoningen aanbieden.
  • Lief en Leed: De wijk is in 4 delen verdeeld waarbij elk deel een eigen Lief en Leed beheerder heeft. Via deze beheerder kunt u voor een andere buur, die iets naars of leuks heeft meegemaakt, een aardigheidje geven in de vorm van een kaartje of bloemetje. In maart 2020 starten we hiermee.
  • Stenen paleis : Hiervoor zijn wij aan het shoppen bij de gemeente om hierin mee te denken. In het kader van vergroening blijkt er veel meer mogelijk te zijn qua speeltoestellen. We hopen samen met u hier iets moois van te maken.
  • Formatie VVE Doorzonwoningen Commissie: Er worden huurwoningen in de wijk verkocht. Dit heeft mogelijk tot resultaat dat op een gegeven moment in een blok de laatste huurder vertrekt en dit blok volledig door kopers zal worden bewoond. Wat gebeurt er dan met het zogeheten rioolfonds van Vestia? Wij informeren u naar de mogelijkheden hiervan. Is het oprichten van een VVE haalbaar? Wat worden de maandelijkse kosten voor ontstopping? Ook zal per blok gekeken moeten worden naar de grotere gezamenlijke projecten.
  • Bewonersinitiatieven : Wie een idee heeft voor uw staat of de wijk kan ook bij ons aankloppen voor informatie. Wij helpen u met het indienen van een plan voorzien u van informatie van alle zaken eromheen.

Heeft u ideeën of suggesties voor de wijk of vragen over een project ? Stuur ons even een berichtje.