Buurtpreventie in de Kruidenbuurt is door de Bewonersorganisatie georganiseerde controle op onregelmatigheden in de Kruidenbuurt. De lopers zijn voornamelijk bewoners uit de Kruidenbuurt. Treffen zij verdachte situaties of gepleegde wetsovertredingen aan, dan geven zij deze door aan politie, brandweer, of andere instanties.

Een buurtpreventie lid loopt mee in zijn/haar vrije tijd. Er kan van een vrijwilliger niet worden verwacht dat hij/zij ’s nachts gaat lopen. Een buurtpreventie team is geen 24 uurs beveiligingsbedrijf

Wilt u meer informatie over buurtpreventie of wilt u eens een keer meelopen ? Neem dan even contact met ons op.