Buurtpreventie

Buurtpreventie in de Kruidenbuurt is door de Bewonersorganisatie georganiseerde controle op onregelmatigheden in de Kruidenbuurt. De lopers zijn voornamelijk bewoners uit de Kruidenbuurt. Treffen zij verdachte situaties of gepleegde wetsovertredingen aan, dan geven zij deze door aan politie, brandweer, of andere instanties.

Een buurtpreventie lid loopt mee in zijn/haar vrije tijd. We kunnen van een vrijwilliger niet verwachten dat hij/zij ’in de nacht gaat lopen. Een buurtpreventie team is géén 24 uurs beveiligingsbedrijf

Wilt u meer informatie over buurtpreventie of wilt u eens een keer meelopen ?
Neem dan even
 met ons op via het mailformulier.
Email: buurtpreventie@kruidenbuurt.nl
MA-VR 09:00 - 17:00

Interesse buurtpreventie Kruidenbuurt