Samen voor een veilig Kruidenbuurt

Buurtpreventie Kruidenbuurt is een initiatief van een aantal actieve buurtbewoners. Mede door buurtpreventie daalt de criminaliteit. Mede door een subsidie van de gemeente kunnen wij de leden van de buurtpreventie voorzien van de nodige materialen. Denk hierbij aan hesjes, zaklampen, regenjassen, (indien nodig) portofoons. Maar ook buurtpreventie- en EHBO opleidingen.

Buurtbewoners houden hun wijk in de gaten en melden verdachte situaties bij de politie. De politie kan meer criminelen aanhouden omdat ze op heterdaad worden betrapt.

Het belangrijkste doel van buurtpreventieprojecten is dat bewoners een actieve bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid van de buurt. Ook vergroot een buurtpreventieproject de veiligheidsbeleving. En het zorgt voor meer onderlinge verbondenheid tussen bewoners. 

Taken buurtpreventie team

  • Aanspreekpunt voor bewoners
  • Signaleren verdachte situaties
  • Ogen en oren van politie, handhaving en brandweer
  • Melden van problemen in de buitenruimte
  • Geven van inbraak preventie tips

Materialen en opleidingen

Mede door een subsidie van de gemeente kunnen wij de leden van de buurtpreventie voorzien van de nodige materialen. Denk hierbij aan hesjes, zaklampen, regenjassen, (indien nodig) portofoons. Maar ook buurtpreventie- en EHBO opleidingen.

Veel gestelde vragen

1Waarom loopt de buurtpreventie niet in de nacht, want dan zijn de inbrekers toch actief ?
Het is een hardnekkig misverstand dat inbrekers het liefst ’s nachts op pad gaan. Uit analyse blijkt dat slechts 13% van de woninginbraken in de nachtelijke uren plaatsvindt, tegenover ruim 60% in de middag- en avonduren (bron: het CCV). Bovendien zijn alle buurtpreventie leden vrijwilligers. Wij kunnen van een vrijwilliger verlangen dat hij/zij ’s nachts nog op pad gaan.
2Heeft een surveillant andere rechten?
Nee, een surveillant heeft dezelfde rechten en plichten als ieder andere burger. Wij hebben vooral een signalerende functie. Als buurtbewoners weten wij als het beste wat ongewoon en verdacht is in de Kruidenbuurt. En als buurtpreventie deelnemer volg je ook nog trainingen verdachte zaken nog beter te herkennen en er juist naar te handelen. Door de korte communicatielijnen die wij hebben met de politie en gemeente kan snel actie ondernomen worden in dit soort situaties.
3Hoe vaak en wanneer surveilleren jullie?
We lopen momenteel verschillende dagen per week. Wel op verschillende tijden om te zorgen dat het niet voorspelbaar wordt wanneer wij actief zijn in de Kruidenbuurt.
4Zijn de surveillanten herkenbaar?
Niet altijd.
5Krijg je als surveillant van de buurtpreventie ook training?
Ja, trainingen worden georganiseerd door de gemeente Rotterdam. Tijdens de training krijg je uitleg over o.a. signaleren, rechten en plichten, inbraakpreventie en communicatie. Naast deze training wordt je ook in de gelegenheid gesteld om een training reanimatie en AED te volgen.
6Ben ik wel verzekerd als ik op pad ben voor de buurtpreventie?
Ja, want een ongeluk zit soms nou eenmaal in een klein hoekje. Daarom hebben we een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Sinds 1 januari 2018 heeft de gemeente Rotterdam hiervoor de Maasstadpolis bij Centraal Beheer afgesloten. Deze polis verzekerd automatisch alle Rotterdamse vrijwilligers dus ook buurtpreventieleden. Voor vragen over de nieuwe verzekering/polis of het melden van schade, kunt u nu terecht bij de gemeente Rotterdam (schadezaken@rotterdam.nl / 010-4893485).