Bewonersinitiatieven

Ben jij betrokken bij de buurt? Wij steunen graag bewoners die de Kruidenbuurt of hun straat mooier, leuker of veiliger willen maken. Zo dragen we met elkaar bij aan een fijne woonomgeving.

Wat is een bewonersinitiatief?

Bewonersinitiatieven zijn initiatieven vanuit bewoners om samen iets te doen voor een sociaal doel. Bijvoorbeeld om de buurt, straat of flatgebouw groener, schoner of veiliger te maken. De initiatieven kunnen heel verschillend zijn, van het organiseren van een straatspeeldag tot het schoonmaken en opknappen van de algemene ruimtes.
Een bewonersinitiatief kan de leefbaarheid in uw wijk verbeteren en eraan bijdragen dat meer mensen voor elkaar klaarstaan!

Samen bereiken we meer!

Voorwaarden

Daarnaast moet het bewonersinitiatief aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Niet bedoeld voor aanschaf van eten en drinken.
 • Verhoogt de verbinding met de buurt.
  – Gehechtheid aan de buurt groeit het initiatief.
  – Bewoners voelen zich thuis in de buurt.
  – Bewoners voelen zich verantwoordelijk voor de buurt.
 • Draagt bij de sociale cohesie.
  – Initiatief draagt bij aan het meer contact tussen buren en omgeving.
  – Bewoners kennen elkaar beter door het initiatief
 • Draagt bij aan het veiligheidsgevoel
  – Bewoners voelen zich veiliger door het initiatief.
  – Het aantal meldingen gaat omlaag.
 • Verbeteren van schone omgeving
  – Het initiatief draagt bij aan minder rommel op straat en in de buurt.
  – Het initiatief zorgt voor dat bewoners bewuster zijn van het schoonmaken van hun buurt.

Bewonersorganisatie Kruidenbuurt ondersteunt je bij het realiseren van jouw idee!

 • Wij helpen het initiatief vorm te geven door mee te denken en extra inhoud te geven,
 • Wij ondersteunen aanvragers om de aanvraag volgens de criteria goed in te vullen.
 • Wij beheren de financiën, zodat jij erover kunt beschikken wanneer je het nodig hebt.
 • Wij dragen bij aan een verantwoord bestedingspatroon.
 • Wij helpen met de verantwoording die bewoners moeten afdragen aan de gebiedscommissie

Vragen? Laat het ons weten via ons contactformulier.

Meer informatie op https://www.opzoomermee.nl/over-bewonersinitiatieven/