Beheer WhatsApp-groep Kruidenbuurtwacht

Helaas hebben wij op 07-08-2021 de beslissing genomen te stoppen met het beheer van de whatsapp-groep “Kruidenbuurtwacht”. De groep bracht veel goeds, maar helaas zien wij de laatste tijd steeds vaker dat de groep voor zaken wordt gebruikt die er niet toe doen.

Deze, door een kleine groep, doelbewuste rel-acties hebben er voor gezorgd dat wij deze jammerlijke beslissing hebben moeten nemen. De wijkagent is inmiddels ook op de hoogte van deze beslissing en houden hem op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in de wijk.

Deze beslissing valt ons zwaar daar wij willen zorgen voor een veilige wijk waarbij iedereen geïnformeerd wordt als er echt iets aan de hand is en wij dit doen als vrijwilligers. Daarnaast hebben wij, samen met de wijkagent en gemeente, veel tijd in gestoken in de opzet. Het werd mede door deze berichten voor ons steeds moeizamer deze WhatsApp-groep in juiste banen te leiden.

De komende tijd gaan wij de WhatsApp-groep overdragen aan bewoners die deze groep willen voortzetten. Uiteraard steunen we de nieuwe beheerder(s) met issues en communicatie richting politie, gemeente en andere instanties.

Namens het bestuur van Bewonersorganisatie Kruidenbuurt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.