klacht parkeer experimenten Kruidenbuurt

In 2017/2018 heeft gemeente Rotterdam een team uit Middelland benaderd om bewoners in de Kruidenbuurt te ondersteunen bij het bedenken én het uitvoeren van enkele parkeer experimenten. Dit naar aanleiding van een discussie over betaald parkeren.

Dit team heeft hiervoor een budget van 120.000 Euro gekregen van de gemeente Rotterdam. Enkele experimenten (zeker niet alle) zijn uitgevoerd. Het ondersteunen is echter nooit gebeurd. De meeste zaken gingen op eigen houtje en werden beslist door dit team.

Wij hebben de volgende vragen:

 • Wat is er met de 120.000 Euro (belastinggeld) gebeurd?
 • Waar zijn de goederen die met dit budget (voor de Kruidenbuurt) zijn aangeschaft?
 • Hoeveel kosten zijn er gemaakt voor de uitgevoerde experimenten.
 • Hoeveel kosten zijn er gemaakt voor het drukwerk/boek
 • Hoeveel uren heeft het team gemaakt en hoeveel is hier voor betaald ?
 • Zijn er nog overige kosten gemaakt?

Tijdens (en vlak ná) de experimenten kregen wij hier nooit een eenduidig antwoord op.  Daarom heeft Bewonersorganisatie Kruidenbuurt nu een officiële klacht neergelegd bij gemeente Rotterdam om dit eens en voor altijd helder te krijgen.

Voortgang en uitleg is te volgen in ons forum via dit draadje.

Met deze actie geven wij tevens een signaal af :
Op deze manier nooit meer. Het is immers ons aller belastinggeld.

Let op : deze klacht gaat puur om het inzicht m.b.t. de besteding van de 120.000 Euro en de door het projectteam aangekochte goederen.

2 reacties

 1. Hoeveel van de aangekondigde experimenten zijn er daadwerkelijk uitgevoerd?
  Wat waren de resultaten, hoe zijn ze tot deze conclusies gekomen, wanneer heeft men geëvalueerd en worden de bewoners gehoord bij de evaluatie?

 2. Hallo Molgerd,

  Van de 8 experimenten die de werkgroep had uitgedacht zijn er uiteindelijk maar 2 ten uitvoer gebracht.

  Nummer 1, was het aanbrengen van een tijdelijke witte verf aan een gedeelte van het Fluitekruid en het Benedictuskruid. Bepaalde trottoirbanden werden geel gemarkeerd. Overlastgevende parkeerders mochten zo alleen nog parkeren op aangewezen plekken. Borden met een tijdelijk parkeerverbod werden geplaatst, omdat de overlastgevende parkeerders niet alleen fout parkeerden, maar met hun vrij asociale gedrag ook meer problemen veroorzaakten. Op deze manier was dit experiment ook handhaafbaar. Het heeft zeker (tijdelijk) geholpen de ergste druk weg te nemen, helaas is het probleem niet ermee verholpen. Ook is de wijk definitief omgezet naar 30 km zone. De Nijntje borden die zijn geplaatst, zijn hier het resultaat van.

  Nummer 2 was een vrij brede mediacampagne om de grootste overlastgevende bedrijven (Politie Diensten Centrum en Eneco) in zo’n daglicht te stellen, dat zij zelf met een mogelijke oplossing konden komen. Ondanks dat meer leden van de werkgroep voor deze oplossing was, is er besloten dit experiment om te zetten naar gesprekken op de locatie met de overlastgevende partijen. Zij waren echter redelijk beperkt in hun mogelijkheden. Zowel het PDC als Eneco hebben voor hun medewerkers een x aantal plaatsen beschikbaar bij hun voor de deur. Beide partijen stimuleren (middels bijvoorbeeld een OV-kaart op maat of een reiskostenvergoeding vanaf een x aantal kilometers). Helaas bleef het aantal medewerkers wat met de auto naar werk kwam onverminderd groot.

  Na de gesprekken zijn de projectleiders met een deelnemer van de werkgroep nog wel op na evaluatie bij de bedrijven geweest. Uitkomsten zijn gecommuniceerd met de werkgroepleden. De gehele wijk heeft een schrijven van de projectgroep gekregen, waarin men zich ook kon aanmelden voor een nieuwsbrief. Men kon op de hoogte blijven van ontwikkelingen, echter heeft slechts een klein gedeelte zich hiervoor aangemeld.

  De Bewonersorganisatie heeft diverse handreikingen naar de projectleiders gedaan om onze kanalen in te zetten, als aanvullende en wijkbredere informatievoorziening, echter koos zij ervoor te communicatie zoveel mogelijk in eigen beheer te houden.

  De eindconclusie is eigenlijk dat de bewoners nauwelijks zijn gehoord. Het project is door een opeenstapeling en wisselingen binnen het ambtenaren circuit bij de gemeente Rotterdam abrupt tot een einde gekomen. Hier hebben de overige 6 experimenten die wij als werkgroep hadden bedacht nooit doorgang gevonden.

  Wij willen met onze vraag slechts duidelijkheid hebben in een goed en helder overzicht van de gemaakte kosten en de spullen die ten tijde van de experimenten zijn aangeschaft. Wij zijn van mening dat spullen die hiervoor zijn aangeschaft ook weer ten goede moeten komen aan onze wijk en haar bewoners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Meer nieuws

Waar is de buurtpreventie?

Vanaf de oprichting van onze stichting tot twee jaar terug waren wij redelijk actief met het onderwerp buurtpreventie. Op dit moment is er weinig buurtpreventie

Update november 2020

We trachten maandelijks wat onderwerpen uit te lichten in een “Kruidenbuurt Update”. Het aantal onderwerpen die wij inmiddels in behandeling hebben is redelijk groot en

Afhaalgerechten bij LEF

Wist u al dat Brasserie Lef nu open is voor het afhalen van diverse gerechten? Van donderdag t/m zondag van 17:00 tot 20:00u

Steun ons

Met uw donatie draagt u de Kruidenbuurt een warm hart toe en helpt u ons om ons te kunnen blijven inzetten voor de Kruidenbuurt. Uw gift is meer dan welkom en we zijn al met elke euro blij.

NL96 INGB 0009 3748 94
T.n.v.  Bewonersorganisatie Kruidenbuurt