Wat staat er op stapel voor het komend jaar ?

Hieronder de hoofdonderwerpen die wij hebben benoemd voor 2020.

  • Schilderen Stedinhuisjes: We hebben hier wat tegenslag gehad. We hopen dat we dit project kunnen gaan afronden in 2020. Dit alles is afhankelijk van de uitkomst van het landelijke onderzoek van Stedin.
  • Projecten van SDW: Dit zetten wij voort in 2020. Denk hierbij aan “schilderen deuren en lateien”, “vervangen schuurdelen”.
  • Pilot kleine bouwwerken voorzijde woning: Deze pilot is onlangs goedgekeurd door de raad en wij gaan zorgen voor een informatie avond voor Kruidenbuurt bewoners.
  • Buurkracht: We gaan samen met het buurkracht team Kruidenbuurt kijken naar vervolgprojecten in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan Sedum dakjes (voor de schuren) of zonnepanelen.
  • Roosters doorzonwoningen : Samen met FDA kozijnen kunnen wij het vervangen van roosters bij doorzonwoningen aanbieden.
  • Lief en Leed: De wijk is in 4 delen verdeeld waarbij elk deel een eigen Lief en Leed beheerder heeft. Via deze beheerder kunt u voor een andere buur, die iets naars of leuks heeft meegemaakt, een aardigheidje geven in de vorm van een kaartje of bloemetje. In maart 2020 starten we hiermee.
  • Stenen paleis : Hiervoor zijn wij aan het shoppen bij de gemeente om hierin mee te denken. In het kader van vergroening blijkt er veel meer mogelijk te zijn qua speeltoestellen. We hopen samen met u hier iets moois van te maken.
  • Formatie VVE Doorzonwoningen Commissie: Er worden huurwoningen in de wijk verkocht. Dit heeft mogelijk tot resultaat dat op een gegeven moment in een blok de laatste huurder vertrekt en dit blok volledig door kopers zal worden bewoond. Wat gebeurt er dan met het zogeheten rioolfonds van Vestia? Wij informeren u naar de mogelijkheden hiervan. Is het oprichten van een VVE haalbaar? Wat worden de maandelijkse kosten voor ontstopping? Ook zal per blok gekeken moeten worden naar de grotere gezamenlijke projecten.
  • Bewonersinitiatieven : Wie een idee heeft voor uw staat of de wijk kan ook bij ons aankloppen voor informatie. Wij helpen u met het indienen van een plan voorzien u van informatie van alle zaken eromheen.

Heeft u ideeën of suggesties voor de wijk of vragen over een project ? Stuur ons even een berichtje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Meer nieuws

Waar is de buurtpreventie?

Vanaf de oprichting van onze stichting tot twee jaar terug waren wij redelijk actief met het onderwerp buurtpreventie. Op dit moment is er weinig buurtpreventie

Update november 2020

We trachten maandelijks wat onderwerpen uit te lichten in een “Kruidenbuurt Update”. Het aantal onderwerpen die wij inmiddels in behandeling hebben is redelijk groot en

Steun ons

Met uw donatie draagt u de Kruidenbuurt een warm hart toe en helpt u ons om ons te kunnen blijven inzetten voor de Kruidenbuurt. Uw gift is meer dan welkom en we zijn al met elke euro blij.

NL96 INGB 0009 3748 94
T.n.v.  Bewonersorganisatie Kruidenbuurt