Uw zoekresultaten

Lampen check achterpaden

Tegelijk met de tijdschakelaars actie doen wij een check van de verlichting in de achterpaden. Een groot deel is al wel verlicht maar op bepaalde

Actie Donkere dagen Offensief

Naar aanleiding van het Donkere dagen offensief van gemeente Rotterdam heeft Bewonersorganisatie Kruidenbuurt via de Stadsmarinier 250 tijdschakelaars ontvangen. Deze tijdschakelaars mogen wij in de

Werking lamp achterpad

Heeft u van ons een lamp voor in het achterpad ontvangen ? Controleer dan 1 keer in de zoveel tijd (‘ s avonds) of deze

Iets te melden aan de gemeente ?

De gemeente Rotterdam heeft samen met Yucat, een commerciële aanbieder van mobiele oplossingen, een standaardkoppeling ontwikkeld tussen het meldingensysteem buitenruimte van de gemeente en de

Wat staat er op stapel voor het komend jaar ?

Hieronder de hoofdonderwerpen die wij hebben benoemd voor 2020. Schilderen Stedinhuisjes: We hebben hier wat tegenslag gehad. We hopen dat we dit project kunnen gaan

Buurkracht Isolatie Kruidenbuurt (vervolg)

Een bericht van het Buurkracht team: Het bedrijf Isoleerwel heeft ons hun offertes gepresenteerd met betrekking tot Isolatie. Wil je meedoen schrijf je dan in.

Contactgegevens

Goudkruid 52
3068 SZ Rotterdam
WhatsApp 06-21 62 55 07
KvK 58161368 te Rotterdam
RSIN: 2902955
Rek: NL96 INGB 0009 3748 94

Overig nieuws