Commissie VVE doorzonwoningen : op zoek naar mogelijkheden

Tile Location Street Indication Alert Sewer Text

Zoals u wellicht weet of heeft gehoord, worden alle huurwoningen die op dit moment vrij komen verkocht. Als gevolg hiervan hebben in de nabije toekomst (blijft gissen wanneer) één of meerdere blokken van doorzonwoningen geen enkele huurder meer. Het collecteurriool contract van Vestia dient dan te worden ontbonden en het blok zal zelf moeten voorzien in een onderhoudscontract.

Eerder dit jaar heeft Bewonersorganisatie Kruidenbuurt deelgenomen aan een collecteurriool commissie omdat ons beider organisaties informatie en duidelijkheid van Vestia wenste met betrekking tot het RRS contract. Informatie n.a.v deze gesprekken is terug te vinden op https://kruidenbuurt.nl/faq/collecteurriool.

Wij willen echter een stapje verder gaan. Graag willen wij met enkele bewoners nadenken over de mogelijkheden tot het vormen van een VVE door een blok. Wat zijn de voor- en nadelen, wat zijn de kosten en waar moet u aankloppen. Een VVE kan collectief voor het blok bepaalde abonnementen afsluiten en onderhoud laten plegen.

Dit is voor de doorzonwoning eigenaren een zeer belangrijk onderwerp en staat op onze agenda voor de eerstvolgende bestuursvergadering.
Wilt u meedenken naar de mogelijkheden of de vergadering bijwonen? https://kruidenbuurt.nl/contact

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*